Om Doktorgården

doktorgarden-forside-informasjon
siden 1884-01

Doktorgården ble bygd i 1884 som bolig og kontor av Lillestrøms første fastboende lege, Carl August Bjurstedt. Den staselige sveitservillaen med sine mange snekkergleder og flotte veranda var nok i største laget for en ungkar som doktor Bjurstedt.

Doktor Bjurstedt fant sin utkårede Thale Dehli, en gårdmannsdatter fra Vestby, på jernbanerestauranten ikke langt fra Doktorgården. Den opprinnelige hagen strakte seg langt inn på det området der jernbanesporene går i dag.

Vi tilbyr også utleie av Garcon sin chambre séparée i kafeen på Lillestrøm togstasjon.

Doktorgården ble bygd i 1884 som bolig og kontor av Lillestrøms første fastboende lege, Carl August Bjurstedt. Den staselige sveitservillaen med sine mange snekkergleder og flotte veranda var nok i største laget for en ungkar som doktor Bjurstedt.

Doktor Bjurstedt fant sin utkårede Thale Dehli, en gårdmannsdatter fra Vestby, på jernbanerestauranten ikke langt fra Doktorgården. Den opprinnelige hagen strakte seg langt inn på det området der jernbanesporene går i dag.

Vi tilbyr også utleie av Garcon sin chambre séparée i kafeen på Lillestrøm togstasjon.

Historien om Doktorgården

1860
doktorgaarden_fasade

Det er rimelig å regne Lillestrøms grunnleggelse til ca. 1860, da de første dampsagene startet opp etter at sagbruksprivilegiene ble opphevet.

Norge, særlig landdistriktene, var på den tiden dårlig forsynt med leger. Lillestrøm fikk relativt tidlig en apoteker, men den første legen som slo seg ned her kom først 21 år senere. Doktor Carl August Bjurstedt bygde Doktorgården som sto ferdig i 1884.

1892
doktorgaarden_hus

Carl August Bjurstedt satt som leder i det viktigste styrede organ i kommunen, Lillestrøm bygningskommunes representantskap fra 1892.
Lillestrøm hadde et elendig drikkevann, og dette, sammen med alminnelig urenslighet og liten forståelse for hva som forårsaket smitte, gjorde at en rekke sykdommer som difteri, kolera og tyfus herjet med jevne mellomrom. Levealderen var mye lavere enn nå, ikke minst fordi svært mange små barn ikke fikk leve opp. Dr. Bjurstedt engasjerte seg sterkt i arbeidet for økt sunnhet i befolkningen.

1946
doktorgaarden_dekket_bord_closeup

Carl severin eide gården frem til 1946. I 1946 kjøpte en annen lege,  doktor Løchen, gården. Han flyttet praksisen sin fra Meierigården nederst i Storgata til Doktorgården. Familien Løchen bodde i huset til rundt 1970, da kommunen overtok og blant annet brukte det til kontorer for noen av kommunens  politiske partier. Da Gamle Lillestrøm BA overtok i 1990, var huset i svært dårlig forfatning, noe Gamle Lillestrøm har rettet opp med mye dugnad. Doktorgården leies i dag ut som selskaps-lokaler, og til foreninger.

1990
doktorgaarden_ingang_trapp

Da Gamle Lillestrøm BA overtok tidlig på 1990-tallet var huset i svært dårlig forfatning. Det var i sin tid to uthusbygninger ved Doktorgården. Dette fremgår bl.a. på eldre kart over Lillestrøm. Det andre uthuset, som doktor Løchen rev, lå på motsatt side av gårdsplassen parallelt med eksisterende uthus. Det var av utseende helt likt eksisterende uthus og inneholdt regnet fra Kirkegata – vedskjul, bryggerhus med rullebod og drengestue. Sistnevnte fordi doktoren hadde ansatt en dreng for å stelle hesten samt kjøre ham på sykebesøk o l. Ved enden av uthuset, utenfor kjøkkeninngangen, var det en støpt vaskeplass for vask av hestekjøretøy og senere bil. Uthuset som står igjen er i en elendig forfatning. Dette skyldes delvis at det er bygget i flere etapper og byggemetoder, delvis mer enn hundre års herjing av flom, frost og tele, delvis gjennomgående råte.

Bryllup og seremoni

Lokaler for livets store anledninger midt i Lillestrøm!

Event og konsert

Arranger et minneverdig event i våre lokaler.

Kurs og seminar

Moderne og fleksible lokale for kurs eller seminar.

Bursdag og selskap

Årets mange festdager kan med enkelhet legges til Doktorgården